Skladištenje goriva i hemikalija

Skladištenje goriva i hemikalija predstavlja osnovnu delatnost Eko-Dunav-a. Skladište se nalazi u Bariču, 25km od Beograda, odnosno na 26. km reke Save.

Kapaciteti skladišta su sledeći:

Gorivo Kapacitet
Evrodizel 13.500 m3
BMB 95 5.000 m3
BMB 98 1.500 m3
Lož ulje 1.000 m3
Total 21.000 m3

Eko-Dunav poseduje energetsku licencu za skladištenje naftnih derivata.Skladište raspolaže najsavremenijom merno-regulacionom opremom za otpremu robe.

Eko-Dunav tank storage location