EKO-DUNAV DOO BEOGRAD
EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLINE

Barička reka bb
11504 Barič
Upravna zgrada, sprat 2, kancelarija 212

tel: 011 8702 377

faks: 011 8702 238

e-mail:

Adresa kancelarija: Kneza Miloša 58, Beograd

MATIČNI BROJ: 20100036

PIB: 104136809

RAČUN: 165-5291-80

275-1022163495169

ŠIFRA DELATNOSTI: 5210

PIB